bip logo 1

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 prowadzona jest w oparciu o zapisy:

  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 Uchwały Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowaniarekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn

 Zarządzenia Nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

 

TO BĘDZIE POMOCNE:

 przedszkola-olsztyn.nabory.pl  strona rekrutacji dla rodziców, w tym harmonogram rekrutacji

punktor 1 https://www.olsztyn.eu/edukacja/rekrutacja-2019/przedszkola/zasady-rekrutacji.html  - zasady i kryteria rekrutacji